Vertalen Nederlands Engels

Vertalen Nederlands Engels

Carolien Omidi, auteur, journaliste, columniste en buitenlandcorrespondent. Werkt voor NOS, Radio 1, Trouw en De Volkskrant.
Carolien liet haar historische roman De Miniatuurmeesteres vertalen Nederlands Engels.

De Miniatuurmeesteres

De Miniatuurmeesteres (Engelse titel: The Miniature Mistress) verhaalt over de vijftienjarige Soraya, een meisje met bijzonder schildertalent. Ze leeft in zestiende-eeuws Perzië, waar vrouwen nog steeds als ondergeschikt aan mannen worden gezien. Nadat haar vader sterft en ze uitgehuwelijkt wordt aan een oude man vlucht ze naar een gastgezin. Haar gastvader besluit een aantal van haar schilderijen op te hangen in zijn stoffenwinkel, waar ze bij elke klant goed in de smaak vallen. Ze vallen zelfs zo goed in de smaak dat de sjah van Perzië de maker van de meesterwerken als hofschilder wil zonder te weten dat dit een vrouw is. Verkleed als man maakt Soraya de reis naar zijn paleis, waar haar een leven vol avontuur te wachten staat…

Auteur Carolien Omidi

“Ik heb mijn historische roman laten vertalen door TopVertalers en ik ben heel erg tevreden over het resultaat. De medewerkers van TopVertalers hebben kritisch gekeken welke vertaler het meest geschikt was voor dit project. De communicatie was altijd helder en prettig. Vooraf zijn er ook duidelijke afspraken gemaakt zodat je precies weet waar je aan toe bent. Het vertaalproces zelf verliep erg soepel en vlot. De vertaling is prachtig geworden! Ik kan het dan ook iedereen aanraden om TopVertalers in te zetten voor het vertalen van een roman.”

Vertalen Nederlands Engels

Ook al spreek je een aardig mondje over de Engels grens, vertalen Nederlands Engels blijft een kunst. Want waar je mondeling en met handen en voeten goed kunt verbloemen dat je de Engelse taal niet met de paplepel ingegoten hebt gekregen, zijn papier en het scherm griezelig geduldig. Ze rekenen meedogenloos af met de Dutchisms waarvan jij je niet bewust bent.
Dutchisms die op de lachspieren werken van elke moedertaalvertaler Engels.
Maar die de irritatiegrens raakt van jouw (potentiële) klanten omdat jij het niet nodig vond een goede tekst aan te leveren.
En dat is het laatste wat je wil. Toch?

Wil jij eens kijken wat de kwaliteit van jouw Engels is? Eén van onze moedertaalvertalers Engels corrigeert 300 woorden van jouw vertaling Nederlands Engels gratis. Je zit nergens aan vast. Geen kleine lettertjes. Stuur maar op ;-) info@topvertalers.nl


TopVertalers regularly receive critical acclaim. Such recommendations  bring smiles to our faces. We would like to share one of those reviews with you below. It was written by Carolien Omidi, Dutch author and journalist for Trouw and Radio 1. Throughout  her fourteen years of journalism she has already worked for several Dutch and Belgian media outlets as a correspondent and columnist, such as De Volkskrant and the NOS. TopVertalers translated her novel De Miniatuurmeesteres (English title: The Miniature Mistress) into American English.

The Miniature Mistress

The Miniature Mistress narrates the life of Soraya, a fifteen-year-old girl with a special talent for painting. She lives in sixteenth-century Persia, a country where women  are still considered inferior to men. After her father dies and she is married off to a senior she flees into the arms of a host family. Her host father decides to put up some of her paintings in his fabric shop, where they attract much attention. They attract so much attention, even, that the shah of Persia wants the artist behind the masterpieces to be the court painter, not knowing this is a woman. Dressed in men’s attire Soraya travels to his palace, where a life full of adventure awaits her…

Carolien Omidi, Dutch author

“I chose to entrust TopVertalers with the translation of my historical novel and I am very satisfied with the result. The employees of TopVertalers carefully considered several translators in order to find the most suitable one for this project. All developments were communicated to me clearly and pleasantly. Due to the clear arrangements that were made beforehand I always knew what to expect. The process itself was very smooth. The translation turned out great! I can therefore recommend everyone who wants to see their novel translated to turn to TopVertalers.”

Having your novel translated?

Translating novels is an art. Not everyone has the required skill set to take on such a task. Carolien Omidi’s reference, however, shows that TopVertalers have skilful translators at their disposal who have mastered this art. Do you also want to see your novel translated? Request a non-committal quote. We would like to think along with you.

Over de schrijver
Reactie plaatsen